Metodologia

A la nostra escola treballem d'una forma global.
Tenim en compte els interessos i necessitats dels infants